Líon 17 maart 9:00 316 gram

líon weegt nu 19 kilo